Trang 3213, kết quả từ 32121 tới 32130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Duy Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phi Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Anh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 26/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...320832093210321132123213321432153216...74341