Trang 3214, kết quả từ 32131 tới 32140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Huy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Đình Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đình Huynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Minh Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...320932103211321232133214321532163217...74341