Trang 3215, kết quả từ 32141 tới 32150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tống Viết Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Viết Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Tống Văn Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Lam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Tống Văn Ngôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Ngôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Tống Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tống Viết Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Viết Khải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...321032113212321332143215321632173218...74341