Trang 3218, kết quả từ 32171 tới 32180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Quốc Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quốc Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Ngọc Hơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Hơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Chí Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chí Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tô Đình Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Đình Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Trọng Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Vũ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vũ Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...321332143215321632173218321932203221...74341