Trang 3220, kết quả từ 32191 tới 32200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 20/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Khắc Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tống Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Tống Văn Hẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Hẩn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tống Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trương Đình Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tống Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Mạnh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tống Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...321532163217321832193220322132223223...74341