Trang 3226, kết quả từ 32251 tới 32260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Phúc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phúc Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đồng Xuân Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Xuân Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tống Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Minh Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Thế Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thế Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tống Hoàng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Hoàng Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Tôn Văn Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Trắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...322132223223322432253226322732283229...74341