Trang 3227, kết quả từ 32261 tới 32270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tôn Văn Nhé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Nhé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Tôn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lử Văn E

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lử Văn E, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Gặt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Gặt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Ênh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ênh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Minh Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...322232233224322532263227322832293230...74341