Trang 3228, kết quả từ 32271 tới 32280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mạc Mạnh Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Mạnh Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hữu Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Khánh Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khánh Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Đợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đợt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...322332243225322632273228322932303231...74341