Trang 3229, kết quả từ 32281 tới 32290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Đợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Đợt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Đờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Đờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vi Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Nam Đôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Nam Đôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Khắc Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Đình Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Đoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...322432253226322732283229323032313232...74341