Trang 3232, kết quả từ 32311 tới 32320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quang Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tống Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tôn Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Tôn Văn Hờn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Hờn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Tôn văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Tôn Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Tôn Văn Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Cao Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...322732283229323032313232323332343235...74341