Trang 3237, kết quả từ 32361 tới 32370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Ngọc Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tôn Hòa Nhẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Hòa Nhẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Tô Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Toản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...323232333234323532363237323832393240...74341