Trang 3240, kết quả từ 32391 tới 32400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Văn Cội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Cội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Củ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Củ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Thị Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Cối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Cối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Trọng Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Trọng Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Thọ Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thọ Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Chuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Chuất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 7/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...323532363237323832393240324132423243...74341