Trang 3241, kết quả từ 32401 tới 32410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Viết Chủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Viết Chủng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hồng Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Chơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Cho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Cho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Choi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Choi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Chiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...323632373238323932403241324232433244...74341