Trang 3243, kết quả từ 32421 tới 32430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Kim Chầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Kim Chầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Tô Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Tô Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Anh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Tô Văn Sạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Sạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Hồ Đức Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...323832393240324132423243324432453246...74341