Trang 3244, kết quả từ 32431 tới 32440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 18/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Huy Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Cậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Cậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Phúc Chang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phúc Chang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đình Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Cây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...323932403241324232433244324532463247...74341