Trang 3250, kết quả từ 32491 tới 32500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lã Đình Bật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lã Đình Bật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hữu Bây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Bây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thiều Quang Bấc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Quang Bấc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Tiến Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Văn Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Quách Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...324532463247324832493250325132523253...74341