Trang 3251, kết quả từ 32501 tới 32510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Doản Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Doản Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đức Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Tiên ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiên ất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Minh Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...324632473248324932503251325232533254...74341