Trang 3253, kết quả từ 32521 tới 32530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Xây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Xây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Xuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Nghịch Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nghịch Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...324832493250325132523253325432553256...74341