Trang 3255, kết quả từ 32541 tới 32550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đàm Văn Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Vương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Bá Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...325032513252325332543255325632573258...74341