Trang 3256, kết quả từ 32551 tới 32560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Đình Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Xuân Tách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Tách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Đình Táo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Táo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đàm Duy Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Duy Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lưu Trọng Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Trọng Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...325132523253325432553256325732583259...74341