Trang 3257, kết quả từ 32561 tới 32570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Xuân Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Suý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Suý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Khắc Sum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Sum, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Huy Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Huy Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Bá Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Sương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...325232533254325532563257325832593260...74341