Trang 3259, kết quả từ 32581 tới 32590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Bá Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Son, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Sếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Sếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Minh Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Sen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Gia Soát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Gia Soát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tô Văn Hớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1566, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Tô Văn Hầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Xuân Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...325432553256325732583259326032613262...74341