Trang 3260, kết quả từ 32591 tới 32600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Văn Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hiểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Tô Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 26/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Sậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Sậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Bá Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bá Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...325532563257325832593260326132623263...74341