Trang 3261, kết quả từ 32601 tới 32610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Viết Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Viết Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Thị Sẳn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Sẳn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Rộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Rộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Xuân Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Thị San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lại Hợp Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Hợp Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Thị Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...325632573258325932603261326232633264...74341