Trang 3267, kết quả từ 32661 tới 32670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Lê Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lê Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Phe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Phe, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tống Quang Phể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Quang Phể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tống Văn Phồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Phồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Công Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...326232633264326532663267326832693270...74341