Trang 3270, kết quả từ 32691 tới 32700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vi Văn Nụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Nụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Sỹ Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Sỹ Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Ban, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Tô Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Ban, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ních

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ních, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tô Quang Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Quang Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Hà Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1962, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hoà Văn Noọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoà Văn Noọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...326532663267326832693270327132723273...74341