Trang 3271, kết quả từ 32701 tới 32710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Thanh Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Chí Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chí Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Hữu Niêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Niêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 7/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Bá Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...326632673268326932703271327232733274...74341