Trang 3272, kết quả từ 32711 tới 32720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Xuân Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Công Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Doản Đức Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doản Đức Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đồng Hữu Nghiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Hữu Nghiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thế Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Công Nhận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Công Nhận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...326732683269327032713272327332743275...74341