Trang 3273, kết quả từ 32721 tới 32730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Ngọc Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Quang Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 11/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Tuấn Nhả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Tuấn Nhả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Quang Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Quang Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Văn Nhạy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nhạy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thanh Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 27/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Kim Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Nhạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thị Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Xuân Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...326832693270327132723273327432753276...74341