Trang 3274, kết quả từ 32731 tới 32740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 8/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Phương Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phương Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Nho Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nho Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Minh Ngơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Ngơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Sỷ Ngử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỷ Ngử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng H Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng H Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ngợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Duy Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...326932703271327232733274327532763277...74341