Trang 3277, kết quả từ 32761 tới 32770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Tịnh Ngọc Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tịnh Ngọc Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trịnh Đình Nghiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Nghiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quang Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Nghinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Đào Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đào Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Nghiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nghiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nghinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Huy Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Như Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Nghệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...327232733274327532763277327832793280...74341