Trang 3280, kết quả từ 32791 tới 32800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Mổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Mông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Thị Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...327532763277327832793280328132823283...74341