Trang 3283, kết quả từ 32821 tới 32830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Mắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Xuân Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...327832793280328132823283328432853286...74341