Trang 3284, kết quả từ 32831 tới 32840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Công Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tài Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tài Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Kim Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Kim Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 11/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Thành Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thành Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 22/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...327932803281328232833284328532863287...74341