Trang 3285, kết quả từ 32841 tới 32850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lý Hồng Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Hồng Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Lượt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Lượt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thiện Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiện Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Thị Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Thúc Lụa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thúc Lụa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Sỹ Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sỹ Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...328032813282328332843285328632873288...74341