Trang 3292, kết quả từ 32911 tới 32920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Quang Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Minh Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hữu Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...328732883289329032913292329332943295...74341