Trang 3296, kết quả từ 32951 tới 32960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Tá Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tá Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Tiến Tỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiến Tỉu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Huy Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 13/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Kim Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Kim Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quốc Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...329132923293329432953296329732983299...74341