Trang 3297, kết quả từ 32961 tới 32970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trọng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Đình Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đình Tiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Tiềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Khắc Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...329232933294329532963297329832993300...74341