Trang 3298, kết quả từ 32971 tới 32980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đậu Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Minh Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...329332943295329632973298329933003301...74341