Trang 3299, kết quả từ 32981 tới 32990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Hậu Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Trọng Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Ngọc Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...329432953296329732983299330033013302...74341