Trang 3300, kết quả từ 32991 tới 33000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Ngọc Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Thơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Minh Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thái Kim Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Kim Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đình Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Quốc Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thỉu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Công Thoả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Thoả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...329532963297329832993300330133023303...74341