Trang 3301, kết quả từ 33001 tới 33010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Xuân Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Thỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Hồng Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Xuân Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...329632973298329933003301330233033304...74341