Trang 3303, kết quả từ 33021 tới 33030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vương Minh Thẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Minh Thẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...329832993300330133023303330433053306...74341