Trang 3305, kết quả từ 33041 tới 33050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Vẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Kim Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Kim Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...330033013302330333043305330633073308...74341