Trang 3307, kết quả từ 33061 tới 33070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thành Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hữu Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Kiều Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tạ Quang Táo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Táo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Thành Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thành Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Hoàng Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hoàng Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...330233033304330533063307330833093310...74341