Trang 3308, kết quả từ 33071 tới 33080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Trọng Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Xuân Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuân Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...330333043305330633073308330933103311...74341