Trang 3309, kết quả từ 33081 tới 33090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Vẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Suyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Suyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thị Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Sương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sum, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...330433053306330733083309331033113312...74341