Trang 3310, kết quả từ 33091 tới 33100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thái Văn Sơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Sơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 17/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Mai Như Sắp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Như Sắp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Tiến Sân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tiến Sân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...330533063307330833093310331133123313...74341