Trang 3311, kết quả từ 33101 tới 33110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Như Sáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Như Sáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Ngọc Quỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Quỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cù Huy Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Huy Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Hữu Ro

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hữu Ro, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...330633073308330933103311331233133314...74341