Trang 3314, kết quả từ 33131 tới 33140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mỹ Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mỹ Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thị Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Danh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Danh Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Phối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...330933103311331233133314331533163317...74341